കിരാതമൂർത്തി

കിരാതരൂപമെടുത്ത ശിവന്‍

അർജുനനെ സഹായിക്കാനായി കിരാതരൂപമെടുത്ത ശിവനെയാണ് കിരാതമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വേട്ടക്കാരൻ എന്ന അപരനാമത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

കിരാതനും അർജ്ജുനനും; രവിവർമ്മ ചിത്രം.
വേടാക്കരൻ

ഐതിഹ്യം

തിരുത്തുക

പാശുപതാസ്ത്ര സമ്പാദനത്തിനായി പാണ്ഡവനായ അർജ്ജുനൻ പരമശിവനെ ധ്യാനിച്ച് കഠിന തപസ്സ് അനുഷ്ഠിച്ചു. തപസ്സിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ സ്വതേ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായ ഭഗവാൻ പാർത്ഥനു അഭീഷ്ടവരം നൽകുവാൻ അമാന്തിക്കുന്നതു കണ്ടു പാർവതി പരിഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു കാട്ടാളവേഷം ധരിച്ചു തപസ്ഥലത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടതുകണ്ടു പരിഭ്രമിച്ച പാർവതി ശങ്കിച്ച് ഇതെന്താണെന്നു ചോദിച്ചു. അഹങ്കാരിയായ അർജ്ജുനന് ഗർവ്വശമനം വരുത്തിയിട്ടല്ലാതെയുള്ള വരദാനം ഫലം ചെയ്യില്ലെന്ന് ശിവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപകടമെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് പാർവതിയും കാട്ടാളത്തിയുടെ വേഷത്തിൽ കൂടെക്കൂടി. ഇങ്ങനെ കാട്ടാളവേഷധാരിയായ ശിവനേയാണത്രെ കിരാതമൂർത്തിയായി ആരാധിക്കുന്നത്. വനവാസത്തിനിടെ ഇവർക്ക് ഒരു പുത്രനുണ്ടായതായും കഥയുണ്ട്.

ആരാധനാമൂർത്തി

തിരുത്തുക

കേരളത്തിലെ പല തറവാടുകളിലും ശിവന്റെ കാട്ടാളരൂപത്തെ കിരാതമൂർത്തിയെന്ന പരദേവതയായി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. വേട്ടക്കരൻ എന്ന എന്ന രൂപത്തിലും സങ്കൽപിച്ച് പൂജിക്കാറുണ്ട്.വേട്ടക്കരനും വേട്ടയ്ക്കൊരുമകനും ഉണ്ട്.വേട്ടക്കരൻ എന്നത് വേട്ടയ്ക്ക് ഹരൻ എന്നത് ലോപിച്ചതാണ്.അതായത് ശിവൻ തന്നെയാണ് വേട്ടക്കരൻ. എന്നാൽ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ കിരാതമൂർത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കരൻ്റെ പുത്രനാണ്.ഇത് കിരാതസൂനു എന്നറിയപ്പെടുന്നു.കിരാതമൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കരൻ എന്നത് കിരാതവപുഷം എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. [1]

വേട്ടക്കരൻ പരദേവതയായുള്ള തറവാടുകൾ/ക്ഷേത്രങ്ങൾ

തിരുത്തുക

വേട്ടേക്കരൻ പാട്ട്

തിരുത്തുക

വേട്ടേക്കരൻപാട്ട് എന്നത് ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്‌. കുറുപ്പന്മാർ കളമെഴുതി ( കറുപ്പ്, വെളുപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ, ചുകപ്പ് എന്നീ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൊടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ) പാട്ടുകൊണ്ട് ദേവനെ പുകഴ്ത്തുകയും, വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കോമരം(വെളിച്ചപ്പാട്) ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കളം മായ്ക്കുകയും നാളികേരങ്ങൾ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകൾ ദേവപ്രീതിക്കയി നടത്തപ്പെടുന്നു.വേട്ടേക്കരൻ പാട്ട് എന്നാണ് പറയുകയെങ്കിലും വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി.കാരണം വേട്ടേക്കരൻ്റെ പുത്രനായ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകനാണ് പാട്ട് കഴിക്കുക.

കിരാതാഷ്ടകം

തിരുത്തുക

"കിരാതരൂപായ നമശ്ശിവായ" എന്ന അവസാന വരിയോടുകൂടിയ എട്ടു ശിവസ്തുതികളാണ് കിരാതാഷ്ടകം എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത്.[2]

പ്രസിദ്ധ വേട്ടക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഈ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളെ വേട്ടക്കാരന്റെ ആരൂഢമായി കരുതുന്നു. നമ്പുമലയിലാണ് ഉത്ഭവം എന്നു ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്പുമലകോട്ടയിൽ ഉഷ:പ്പൂജ പ്രധാനം. ബാലുശ്ശേരി കോട്ടയിൽ ഉച്ചപ്പൂജക്കാണ് പ്രാധാന്യം. തൃക്കലങ്കോട് അത്താഴപ്പൂജയാണ്. കളമ്പാട്ടിൽ പറയുന്ന "മാടത്തിന്മേൽ എഴുന്നള്ളി " ആ മാടം തൃക്കലങ്കോട് ക്ഷേത്രത്തിലാണ്

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. https://www.flickr.com/photos/bibingokuldasphotography/15586239593
  2. http://www.hindupedia.com/en/Kiratha_ashtakam
  3. http://www.vaikhari.org/Vettakkorumakan.html
  4. http://rajathathaskeralatemples.blogspot.in/2015/06/kirathamurthy-temple-pallasanna.html
  5. http://rrajeshadoor.wixsite.com/manickamala/about_us
  6. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2017-01-16. Retrieved 2017-01-19.
  7. https://www.facebook.com/Mavichankavu-kirathamoorthy-temple-737711676260591/?ref=br_rs
  8. https://www.facebook.com/pages/Nalpathenneswaram-Kirathamoorthy-Temple-Alappuzha/607458799279223
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിരാതമൂർത്തി&oldid=4083047" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്