ഒരു കാർബൺ നക്ഷത്രം തിളങ്ങുന്ന ചുവപ്പു ഭീമൻ നക്ഷത്രമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജനെക്കാൾ കൂടുതൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നക്ഷത്രത്തിന്റെ മുകളിലെ പാളികളിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് നക്ഷത്രത്തിന് " മൃദുലമായ " അന്തരീക്ഷവും ചുവപ്പ് നിറവും നൽകുന്നു . ഇവയിൽ കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂപ്പർജയന്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ട്. സാധാരണ ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ ക്ലാസിക്കൽ കാർബൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

അവലംബം തിരുത്തുക

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാർബൺ_നക്ഷത്രം&oldid=3288392" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്