കാവ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

കാവ് എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  • കാവ്- പുരാതന കാലത്തെ തുറസ്സായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ
  • കാവ് - ഇരുവശങ്ങളിലും ചുമട് തൂക്കി തണ്ട് തോളത്തിടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള തുലാസ് പോലെയുള്ള സം‌വിധാനം.
Wiktionary
കാവ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാവ്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2501629" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്