വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിപ്പാടിനും എടത്വക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് കാരിച്ചാൽ

.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാരിച്ചാൽ&oldid=3420811" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്