മാറ്റിയെഴുതുക  

സ്ത്രീ സമത്വം

സ്ത്രീ സമത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടാണു്. ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, കലാസംഘങ്ങൾ, തത്വജ്ഞാനികൾ ഒക്കെ സമൂഹ പുരോഗതിയുടെ പ്രധാന അളവുകോലായി സ്ത്രീ സമത്വlത്തെ കാണുന്നുണ്ടു്

മാറ്റിയെഴുതുക  

തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം

ബർലിനിൽ സ്ഥാപിച്ച റോസാ ലക്സംബർഗിന്റെ സ്മാരകം
പോളിഷ്-ജൂത-ജർമ്മൻ മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞയും വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്നു റോസാ ലക്സംബർഗ് (മാർച്ച് 5, 1871 - ജനുവരി 15, 1919)[1]. സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി, ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു.

1914-ൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ കാൾ ലിബ്നെക്റ്റുമൊത്ത് സ്പാർട്ടകുസ്ബുണ്ട് (സ്പാർട്ടസിസ്റ്റ് ലീഗ്) എന്ന വിപ്ലവപാർട്ടി രൂപവത്കരിച്ചു. 1919 ജനുവരി 1-ന് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി ആയി മാറി. 1918 നവംബറിൽ ജർമ്മൻ വിപ്ലവസമയത്ത് ഡീ റോട്ട ഫാന (ചെങ്കൊടി) എന്ന ഇടതുപക്ഷവിപ്ലവകാരികളുടെ കേന്ദ്രസംഘടന രൂപവത്കരിച്ചു.

മാറ്റിയെഴുതുക  

തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം

"ചാർലോട്ടെ കോർഡായി" യുടെ ചിത്രം (1860)
Credit: Paul-Jacques-Aimé Baudry

ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീയാണു് "ചാർലോട്ടെ കോർഡായി"

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കവാടം:സ്ത്രീ_സമത്വം&oldid=2146607" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്