കല്ലാർ

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

തിരുവനന്തപുരം‌ ജില്ലയിലെ പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പൊൻ‌മുടിയിൽ‌ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കല്ലാർ വിതുര, പെരിങ്ങമ്മല, നന്ദിയോട്, പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ ഒഴുകി വാമനപുരം നദിയിൽ‌ ചേരുന്നു. പ്രശസ്ത ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളായ ഗോൾ‌ഡൻ‌വാലി, മീൻ‌മുട്ടി എന്നിവ കല്ലാറിൻറെ തീരത്താണ്‌ സ്ഥിതി ചെയുന്നത്.

Kallar
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കല്ലാർ&oldid=3958054" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്