പോഞ്ഞിക്കര റാഫി, സെബീന റാഫി എന്നിവർ ചേർന്നു രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് കലിയുഗം. 1972-ൽ പലവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]

കലിയുഗം
കർത്താവ്പോഞ്ഞിക്കര റാഫി, സെബീന റാഫി
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
1971
ഏടുകൾ680


  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-08-09. Retrieved 2012-08-07.
  2. പലവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതികൾ.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കലിയുഗം_(ഗ്രന്ഥം)&oldid=3627800" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്