ഒരു ജാപ്പനീസ് ആയോധനകലയാണ് കരാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കരാത്തെ. മുഷ്ടികൊണ്ടുള്ള ഇടിയും കാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള തൊഴിയുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.

Karatedo.svg
കരാട്ടെ
(空手)
Also known as Karate-dō (空手道)
Focus Striking
Hardness full contact and semi contact
Creator Sakukawa Kanga; Matsumura Sokon; Itosu Anko; Gichin Funakoshi
Parenthood Chinese martial arts, indigenous martial arts of Ryukyu Islands (Naha-te, Shuri-te, Tomari-te)
Olympic Sport No

ശബ്ദോത്പത്തിതിരുത്തുക

കരാട്ടെ എന്നാൽ "വെറും കൈ" എന്നാണ് അർത്ഥം[1]. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കരാട്ടെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കരാട്ടെയുടെ പ്രചരണത്തിനായി കരാട്ടേ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (KAI) പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 
കരാത്തെ പരിശീലിക്കുന്ന കുട്ടികൾ.

സ്റ്റൈലുകൾ (RYU)തിരുത്തുക

ആയോധന തന്ത്രത്തിൽ നിപുണനും മാതൃകയാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ആചാര്യന്റെ കരാട്ടെ പാoങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്ന തത്ത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ ആണ് കരാട്ടെയിൽ സ്റ്റൈൽ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കി വരുന്നത്. ഷിറ്റോറിയൂ, ഷോട്ടോക്കാൻ, ഗോജൂറിയൂ, വഡോറിയൂ, ഷോറിൻറിയൂ, ഉച്ചിറിയൂ, ക്യോകുഷിൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്റ്റൈലുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റൈലുകളിൽ അവർ പിൻതുടരുന്ന തത്ത്വങ്ങൾക്കും ആ സ്റ്റൈലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന്റെ ശാരീരിക ഭാഷയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള വിവധ കത്തകൾ ഉണ്ട്. കരാട്ടെ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ശാരീരിക രൂപവും ആയോധന ബുദ്ധിയും അടി തടയുടെ വ്യാകരണവും ആർജ്ജിക്കുന്നതിന് കരാട്ടെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അടി തട ചുവടുകളെയാണ് കത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. കത്ത എന്ന ജാപ്പനീസ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ രൂപം എന്നാണ്. ഏത് സ്റ്റൈലിലായാലും പഠന വൈഷമ്യം കുറഞ്ഞ കത്തകൾ ആണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക.കരാത്തെയിൽ പ്രധാനമായും ഷൂറി, നഹ, ടോമാറി, ചൈനീസ് വെളളകൊക്ക് തുടങ്ങിയ പല പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉടലെടുത്ത കത്തകൾ ഉണ്ട്. ഒക്കിനാവയിലെ ഷൂറി പ്രവശ്യയിൽ ഉടലെടുത്ത കത്തകൾ നീളമുള്ള സ്റ്റാൻസുകളും നേർരേഖാ നീക്കങ്ങളും പിൻതുടരുന്ന ശാരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവയാണ്. നഹ പ്രവശ്യയിൽ നിന്നുള്ള കത്തകൾ വൃത്താകൃതിയിൽ ഉള്ള ചലനങ്ങളും പാഠങ്ങളും പിൻതുടരുന്നവയും ആന്തരിക ശക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവയുമാണ്. ടോമാറി കുറിയതും ഒത്തിണക്കത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുമാണ്. ചൈനീസ് സ്വാധീനത്താൽ വെള്ള കൊക്കിന്റെ ചലനത്തിനെ അധികരിച്ച് ഉടലെടുത്തവയാണ് ചൈനീസ് വെളള കൊക്ക് കത്തകൾ. 20 ചുവടുകൾ ഉള്ള ഒരു തടയും ഒരിടിയും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ചില അടിസ്ഥാന കത്തകൾ ആണ് മിക്ക സ്റ്റൈലുകളിലും തുടക്കക്കാർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് പിനാൻ / ഹീയാൻ എന്നിങ്ങനെ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന 5 കത്തകൾ ഉള്ള ഒരു ശ്രേണിയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഷൂറി കരാത്തെ സ്റ്റൈലുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നഹാ സ്റ്റൈലുകൾ 20 ചുവട് കത്തകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഗെക്കിസായി ഇച്ചി, ഗെക്കിസായി നി തുടങ്ങിയ കത്തകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് സങ്കീർണ്ണമായ കത്തകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വിവിധ ശൈലികളിലായി 100 ഓളം കത്തകൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കരാട്ടെ ഒളിംപിക് അംഗീകൃത ലോക സംഘടനയായ വേൾഡ് കരാട്ടെ ഫെഡറേഷൻ (WKF) മത്സര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അവരുടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കത്തകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ 7 ൽപ്പരം ശൈലികളിൽ നിന്നായി 91 കത്തകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതു കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://www.martial-arts-info.com/115/karate/
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കരാട്ടെ&oldid=3244402" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്