കഥയില്ലാത്തവന്റെ കഥ

എംഎൻ പാലൂരിന്റെ ആത്മകഥ

എംഎൻ പാലൂരിന്റെ ആത്മകഥയാണ് കഥയില്ലാത്തവന്റെ കഥ. 2013ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു[1]. ഈ കൃതി എഴുതി പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഗ്രീൻ ബുക്‌സ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

കഥയില്ലാത്തവന്റെ കഥ പുറം ചട്ട

സംഗ്രഹം

തിരുത്തുക

കഥകളിയും സംസ്‌കൃതവും പഠിച്ചെങ്കിലും ഡ്രൈവറായി ജീവിതം തുടങ്ങി 1957ൽ ജോലി തേടി ബോംബയിലേക്ക് പോവുകയും ദുരിതജീവിതങ്ങളുടെ അവസാനം സംതൃപ്ത മനസ്സോടെ വിമാനമേറി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്ത ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലനുഭവിച്ച ദൈന്യതയും ദുരിതവും സൗഹൃദവും കവിത തുളുമ്പുന്ന ഗദ്യരൂപത്തിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൃതിയിൽ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കഥയില്ലാത്തവന്റെ_കഥ&oldid=3518963" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്