ഏഷ്യയിൽ പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക പതാകകളുടെ ചിത്രസഞ്ചയമാണിത്.

കിഴക്കൻ ഏഷ്യതിരുത്തുക


തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യതിരുത്തുക

പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾതിരുത്തുക

മറ്റു/ആശ്രിത പ്രദേശങ്ങൾതിരുത്തുക

തെക്കേ ഏഷ്യതിരുത്തുക

പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾതിരുത്തുക

മദ്ധ്യ ഏഷ്യതിരുത്തുക

പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾതിരുത്തുക

പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യതിരുത്തുക

ഫെർടൈൽ ക്രസന്റ്തിരുത്തുക

അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപ്തിരുത്തുക

ഒന്നിലധികം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾതിരുത്തുക

മറ്റു/ആശ്രിത പ്രദേശങ്ങൾതിരുത്തുക

ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകസംഘടനകളുടെ പതാകകൾതിരുത്തുക

പതാക വർഷം സംഘടന വിവരണം
അതിർവര|100x100ബിന്ദു 1997 – ആസിയാൻ The flag of the Association of Southeast Asian Nations is blue with the emblem of the organisation in the centre.
  1991 – കോമൺ വെൽത്ത് The flag of the Commonwealth of Independent States is blue with the emblem of the organisation in the centre.
Link to image 1985 – Economic Cooperation Organization
100x100ബിന്ദു 2011 – ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ ഓപറേഷൻ The flag of the Organisation of Islamic Cooperation is a green background with an upward-facing red crescent enveloped in a white disc in the center; inside the disc, the words "Allahu Akbar" were written in Arabic calligraphy.
  1960 – ഒപ്പെക്
  1981 – ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏഷ്യൻ_പതാകകൾ&oldid=3057057" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്