മലയാളം ചുരുക്കെഴുത്ത് (ഷോർട്ട് ഹാന്റ്) ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് എൻ.എസ്. പണ്ടാല. ഇത് പണ്ടാല സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 1926 ൽ മലയാളം ചുരുക്കെഴുത്ത്‌ എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. [1]

N.S.Pandala.jpg

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച മലയാളം ചുരുക്കെഴുത്ത് സമ്പ്രദായം അക്കാലത്ത് കേരള നിയമ സഭയിലും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലും റിപ്പോർട്ടിംഗിനു ഉപയേഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കെ.ജി.ടി.ഇ പരീക്ഷക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മലയാളം ചുരുക്കെഴുത്ത് സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. https://grandham.in/language/ml/books/45a40f4c1b97afa3
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എൻ.എസ്._പണ്ടാല&oldid=3210460" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്