എസ്.ടി.പി.ഐ.

(എസ്.ടി.പി.ഐ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഭാരത സർക്കാറിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്‌ എസ്.ടി.പി.ഐ (സോഫ്റ്റ്‌വേർ ടെക്നോളജി പാർക്ക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ). 1991-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കയറ്റുമതിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം എസ് ടി പി ഐ ടെക്നോപാർക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ആണ്‌ എസ്.ടി.പി.ഐയുടെ കേന്ദ്രം

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എസ്.ടി.പി.ഐ.&oldid=2281257" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്