എരിക്കുളം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് എരിക്കുളം. കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് അടുത്തുള്ള പട്ടണം. കക്കാട്ട്,കോളിക്കുന്ന് എന്നിവയാണ് അടുത്തുള്ള മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങൾ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എരിക്കുളം&oldid=3316730" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്