കേരള നവോത്ഥാനരംഗത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നാടകം. സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവും നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഭരത് അവാർഡ് ജേതാവുമായ പ്രേംജി യുടെ സാമൂഹികകാഴ്ചപ്പാടും രംഗബോധവും വിളിച്ചോതുന്ന നാടകകൃതി. അനാചാരങ്ങളുടെ അന്ധകാത്തിലിരുന്ന നമ്പൂതിരി സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വെളിച്ചമായിരുന്നു ഋതുമതി.ഈ നാടകം രചിച്ചത് എം. പി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആണ്


നാടകകൃത്ത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള നാടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. തന്റെ നാടകങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീ വിമോചനം, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ പുരോഗമന സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ സംഭവിച്ച ജീർണ്ണതകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനും സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകമായി.

എം.പി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഋതുമതി (1939), എം.ആർ.ബി.യുടെ മറക്കുടക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം , കെ.ദാമോദരന്റെ പാട്ടബാക്കി , ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ കൂട്ടുകൃഷി (സംയുക്ത കൃഷി) എന്നിവ സമൂഹത്തിൽ സ്‌മാരകമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ശക്തമായ നാടകങ്ങളായിരുന്നു. അത്തരം നാടകങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടികയിൽ ചുരുക്കം ചില നാടകങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണിത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഋതുമതി_(നാടകം)&oldid=4074671" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്