ഊർജ്ജ സം‌രക്ഷണ നിയമം

(ഊർജ്ജസം‌രക്ഷണനിയമം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഊർജ്ജം നിർമ്മിയ്ക്കുവാനോ നശിപ്പിയ്ക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല.അത് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊരു രൂപത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുവാനേ കഴിയൂ.ഇതാണ്‌ ഊർജ്ജ സം‌രക്ഷണ നിയമം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഡൈനാമിറ്റ് ദണ്ഡിന്റെ സ്ഫോടനത്തിൽ അതിന്റെ രാസോർജ്ജം ഗതികോർജ്ജമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. താപഭൗതികത്തിലെ ഒന്നാം സിദ്ധാന്തം ഈ നിയമത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്‌.

അനശ്വരമായ ചലനമുള്ള ഒരു യന്ത്രസംവിധാനം സാദ്ധ്യമല്ല എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പരിണതഫലം.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ ഥേൽ‍സിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങളെങ്കിലും സം‌രക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തകർ കരുതിയിരുന്നു.1638-ൽ ഗലീലിയോ ഒരു സാധാരണ പെൻഡുലത്തിന്റെ ചലനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജവ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.1676-1689 കാലഘട്ടത്തിൽ ലെബ്നിസാണ്‌ ഈ നിയമത്തിന്‌ ഗണിതശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനം നൽകിയത്. ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിലും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്‌ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്.

താപഭൗതികത്തിലെ ഒന്നാം നിയമം തിരുത്തുക

 , അഥവാ,  ,
  •   -സിസ്റ്റത്തിനു നൽകിയ താപോർജ്ജം
  •  -ചെയ്ത പ്രവൃത്തി
  •   -internal energy യിലുണ്ടായ വ്യതിയാനം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഊർജ്ജ_സം‌രക്ഷണ_നിയമം&oldid=2336674" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്