ഊരകം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(ഊരകം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഊരകം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്

ഊര്=നാട്. അകം=ഉള്ള് (ഉൾനാട് ) മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഊരകം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=3249413" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്