ഉർബൻ മാർപ്പാപ്പ

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ


റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ പതിനഞ്ച് മാർപ്പാപ്പമാർ ഉർബൻ മാർപ്പാപ്പ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉർബൻ_മാർപ്പാപ്പ&oldid=3390399" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്