ഒരു തരം ചെണ്ട ആണ് ഉരുട്ടു ചെണ്ട. ചെണ്ടമേളത്തെ നയിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രമാണവാദ്യം (പ്രധാന ഉപകരണം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉരുട്ടു ചെണ്ടയുടെ ചെണ്ട വട്ടം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടന്തല ആണ്. ഇത് മൃദുവായ പശുവിൻ തൊലി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. മലയാളഭാഷയിൽ "ഉരുട്ടുക" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം "ഉരുളുക" എന്നാണ്. വലതു കൈത്ത വലന്തലയിൽ ഉരുട്ടി കലാകാരൻ "ഉരുട്ടു ചെണ്ട" യിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ചെണ്ടമേളം
പാണ്ടിമേളം
ചെണ്ട
ചെണ്ടയും കോലും

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉരുട്ടു_ചെണ്ട&oldid=3991286" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്