മുഴുവൻ പേര് - ജ്യോതികൃഷ്ണൻ സ്ഥലം - ചവറ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Swasthi&oldid=1484072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്