യൂസർ ബോക്സുകൾ


en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.


ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
പ്രമാണം:Dainsyng.gif ഈ ഉപയോക്താവ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.

ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതുപോലും വിക്കിപീഡിയയിലാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Jasz/lbox&oldid=58211" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്