കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ആണ് ബ്രഹ്മാവിൻറെ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് അറിയാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Balanchukkassery&oldid=3125147" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്