ജലചക്രം എന്ന ലേഘനത്തെപ്പറ്റി.. അത് ജലചംക്രമണം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്?

സ്നേഹപൂർവ്വം Vssun 11:12, 22 നവംബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]