അക്ഷര യന്ത്രം (talkcontribscounttotallogspage movesblock logemail)

മൊറൊട്ടോറിയം

നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾതിരുത്തുക

കൂടിയ വേഗത : 10 സെകന്റിൽ ഒരു മാറ്റം.

അപൂർണ്ണംതിരുത്തുക

 • {{stub|....}} -> {{അപൂർണ്ണം}}. ഇന്റർവിക്കി പരിശോധിച്ചുള്ള തിരുത്ത്. സെമി-ആട്ടോ
 • അപൂർണ്ണ ജീവചരിത്രങ്ങളിലുള്ള {{അപൂർണ്ണം}}, {{stub}}, തുടങ്ങിയ ഫലകങ്ങൾ മാറ്റി {{അപൂർണ്ണ ജീവചരിത്രം}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കൽ

വിഭാഗംതിരുത്തുക

Category:Image copyright tags --> Category:പകർപ്പവകാശ ടാഗുകൾ

വിക്കിപീഡിയ:യന്ത്രങ്ങൾ/അംഗീകാരത്തിനുള്ള_അപേക്ഷകൾ#മറ്റുള്ളവ
  --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:26, 25 മേയ് 2008 (UTC)

വിഭാഗം:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ വിഭാഗം:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക ({{featured}} -> {{തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം}})

  --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:08, 25 മേയ് 2008 (UTC)

അക്ഷരത്തെറ്റ്തിരുത്തുക

 1. അധിക്രമ -> അതിക്രമ
 2. അശ്വത്വാമാവ്‌ -> അശ്വത്ഥാമാവ്‌
 3. അസന്നിഗ്ദം -> അസന്ദിഗ്ദം
 4. ക്രിഷി -> കൃഷി
 5. കോളാംബി -> കോളാമ്പി
 6. ജാള്യത -> ജാള്യം
 7. തത്വം -> തത്ത്വം
 8. ത്രിതീയ -> തൃതീയ
 9. താല്‌പര്യ -> താൽപര്യ
 10. ദു:ഖം -> ദുഃഖം
 11. ദീർഘസുമംഗലീ ഭവഃ -> ദീർഘസുമംഗലീ ഭവ
 12. ധീർഘവീക്ഷണ -> ദീർഘവീക്ഷണ
 13. നിക്ഷുപ്ത -> നിക്ഷിപ്ത
 14. നിഖണ്ടു -> നിഘണ്ടു
 15. നിഖണ്ഡു ->നിഘണ്ടു
 16. നിഘണ്ഡു -> നിഘണ്ടു
 17. നിരോദന -> നിരോധന
 18. നെറ്റിതട -> നെറ്റിത്തട
 19. പത്രാതിപ -> പത്രാധിപ
 20. പ്രതിപാധി -> പ്രതിപാദി
 21. പ്രദിക്ഷണ -> പ്രദക്ഷിണ
 22. പ്രസ്താന -> പ്രസ്ഥാന
 23. പരിസ്തതി -> പരിസ്ഥിതി
 24. പഴഞ്ജൻ -> പഴഞ്ചൻ
 25. പിന്നോക്കം -> പിന്നാക്കം
 26. പിന്നോക്കവിഭാഗം -> പിന്നാക്കവിഭാഗം
 27. ഭിഷ്വഗര -> ഭിഷഗ്വര
 28. ഭൗതീകം -> ഭൗതികം
 29. മുന്നോക്കം -> മുന്നാക്കം
 30. മുന്നോക്കവിഭാഗം ‌-> മുന്നാക്കവിഭാഗം
 31. മനസാക്ഷി -> മനസ്സാക്ഷി
 32. മ്രിദു -> മൃദു
 33. മഹത്വം -> മഹത്ത്വം
 34. യധാർത്ഥ -> യഥാർത്ഥ
 35. യാദൃശ്ചിക -> യാദൃച്ഛിക
 36. രൂഡമൂല -> രൂഢമൂല
 37. രാപ്പകൽ -> രാപകൽ
 38. ലൗകീകം -> ലൗകികം
 39. വന്ദ്യവയോദിക -> വന്ദ്യവയോധിക
 40. വിഡ്ഡി -> വിഡ്ഢി
 41. വിമ്മിഷ്ഠം -> വിമ്മിട്ടം
 42. ഷഢ്ജപഞ്ചമ -> ഷഡ്ജപഞ്ചമ
 43. സഘാക്ക -> സഖാക്ക
 44. സത്യാവസ്ത -> സത്യാവസ്ഥ
 45. സ്തല -> സ്ഥല
 46. സ്തിതി -> സ്ഥിതി
 47. സ്രഷ്ടി -> സൃഷ്ടി
 48. സൃഷ്ടാ -> സ്രഷ്ടാ
 49. സൃഷ്ടാവ് -> സ്രഷ്ടാവ്
 50. സാഷ്ഠാംഗം -> സാഷ്ടാംഗം
 51. സൌഭാഗ്യവതീ ഭവഃ -> സൌഭാഗ്യവതീ ഭവ
 52. ഹൃസ്വ -> ഹ്രസ്വ
 53. അക്ഷരതെറ്റ് -> അക്ഷരത്തെറ്റ്
 54. അണ്ഠകടാഹ -> അണ്ഡകടാഹ
 55. അധവാ -> അഥവാ
 56. ആപാദചൂടം -> ആപാദചൂഡം
 57. ഉത്ഭോധിപ്പിച്ചു -> ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു
 58. കഥപാത്രങ്ങ -> കഥാപാത്രങ്ങ
 59. ഖുറാൻ -> ഖുർആൻ
 60. ചലചിത്ര -> ചലച്ചിത്ര
 61. തമിഴ്നാട് -> തമിഴ്‌നാട്
 62. യവ്വനം -> യൗവനം
 63. രജ്ഞി -> രഞ്ജി (Ranji Trophy)
 64. വിക്കിപീടിയ -> വിക്കിപീഡിയ
 65. വിത്യാസം -> വ്യത്യാസം

സമസ്തപദങ്ങൾതിരുത്തുക

 • കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം
 1. സമസ്ത പദം -> സമസ്തപദം
 2. സംസ്ഥാന സമ്മേളനം -> സംസ്ഥാനസമ്മേളനം
 3. മലയാളം വ്യാകരണം -> മലയാളവ്യാകരണം

ചെയ്യാനുള്ള ജോലികൾതിരുത്തുക

അക്ഷരത്തെറ്റുകൾതിരുത്തുക

 1. ലൗകീകം -> ലൗകികം
 2. ഭൗതീകം -> ഭൗതികം
 3. മനസാക്ഷി -> മനസ്സാക്ഷി
  1. JJ: മനഃസാക്ഷി അല്ലേ ശരി
 4. രാപ്പകൽ -> രാപകൽ
 5. അസ്തമനം -> അസ്തമയം
 6. അസന്നിഗ്ദം -> അസന്ദിഗ്ദം
 7. അദ്ധ്യക്ഷം -> ആദ്ധ്യക്ഷം
 8. ആദ്ധ്യക്ഷത -> അദ്ധ്യക്ഷത
 9. ആൾക്കാർ -> ആളുകൾ
 10. പിന്നോക്കം -> പിന്നാക്കം
  1. JJ: പിന്നോക്കം അല്ലേ ശരി, പിന്നാക്കം എന്നത് മലബാർ പ്രദേശത്ത്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന slang അല്ലേ?
 11. പിന്നോക്കവിഭാഗം -> പിന്നാക്കവിഭാഗം
  1. JJ: പിന്നോക്കവിഭാഗം അല്ലേ ശരി?
 12. മുന്നോക്കം -> മുന്നാക്കം
  1. JJ: മുന്നോക്കം അല്ലേ ശരി?
 13. മുന്നോക്കവിഭാഗം ‌-> മുന്നാക്കവിഭാഗം
  1. JJ: മുന്നോക്കവിഭാഗം അല്ലേ ശരി?
 14. ബഹുഭാര്യാത്വം -> ബഹുഭാര്യത്വം
 15. മഹദ്‌വ്യക്തി -> മഹാവ്യക്തി
  1. JJ: മഹാവ്യക്തി എന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയില്ല.. മഹത്‌വ്യക്തി ആണോ ശരി?
 16. മദ്ധ്യസ്ഥം -> മാദ്ധ്യസ്ഥം
 17. യഥാസ്ഥാനത്ത് -> യഥാസ്ഥാനം
 18. വിമ്മിഷ്ടം -> വിമ്മിട്ടം
 19. വിമ്മിഷ്ഠം -> വിമ്മിട്ടം
 20. സാഷ്ഠാംഗം -> സാഷ്ടാംഗം
 21. സ്വയരക്ഷ -> സ്വരക്ഷ
  1. JJ: സ്വയരക്ഷ അല്ലേ കൂടുതൽ ശരി?
 22. തത്വം -> തത്ത്വം
  1. JJ: എന്റെ അറിവ് തത്വം ആണ്‌ ശരി എന്നാണ്‌
 23. മഹത്വം -> മഹത്ത്വം
  1. JJ: എന്റെ അറിവ് മഹത്വം ആണ്‌ ശരി എന്നാണ്‌, മഹത്തരം എന്നതാണ്‌ കൂട്ടക്ഷരമുള്ള ശരിയായ പദം
 24. നിഘണ്ഡു -> നിഘണ്ടു
 25. നിഖണ്ടു -> നിഘണ്ടു
 26. നിഖണ്ഡു ->നിഘണ്ടു
 27. സൃഷ്ടാവ് -> സ്രഷ്ടാവ്
 28. സാമ്രാട്ട് -> സമ്രാട്ട്
 29. പ്രഗത്ഭൻ -> പ്രഗല്ഭൻ
  1. JJ: എന്റെ അറിവ് പ്രഗത്ഭൻ ആണ്‌ ശരി എന്നാണ്‌
 30. പ്രാഗത്ഭ്യം -> പ്രാഗൽഭ്യം
  1. JJ: എന്റെ അറിവ് പ്രാഗത്ഭ്യം ആണ്‌ ശരി എന്നാണ്‌
 31. യവ്വനം -> യൗവനം
  1. JJ: യൗവ്വനം ആണോ ശരി?
 32. പരിണിതഫലം -> പരിണതഫലം
  1. JJ: ആരെങ്കിലും ദയവായി verify ചെയ്യുക, എനിക്കു സംശയമുണ്ട്
 33. മുഖാന്തരം -> മുഖാന്തിരം
  1. JJ: ആരെങ്കിലും ദയവായി verify ചെയ്യുക, എനിക്കു സംശയമുണ്ട്
 34. രജ്ഞി -> രഞ്ജി (Ranji Trophy)
 35. അണ്ഠകടാഹ -> അണ്ഡകടാഹ
 36. അധിക്രമ -> അതിക്രമ
 37. അശ്വത്വാമാവ്‌ -> അശ്വത്ഥാമാവ്‌
 38. ആപാദചൂടം -> ആപാദചൂഡം
 39. ആയില്ലെ -> ആയില്ലേ
 40. ഉത്ഭോധിപ്പിച്ചു -> ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു
 41. കഥപാത്രങ്ങ -> കഥാപാത്രങ്ങ
 42. കോളാംബി -> കോളാമ്പി
 43. ക്രിഷി -> കൃഷി
 44. ഗുരുവേ നമഃ -> ഗുരവേ നമഃ
 45. ഗൃന്ഥ -> ഗ്രന്ഥ
 46. ചെംബു -> ചെമ്പു
 47. ജാള്യത -> ജാള്യം
 48. താല്‌പര്യ -> താൽപര്യ
 49. ത്രിതീയ -> തൃതീയ
 50. ദീർഘസുമംഗലീ ഭവഃ -> ദീർഘസുമംഗലീ ഭവ
 51. ദു:ഖം -> ദുഃഖം
 52. ധീർഘവീക്ഷണ -> ദീർഘവീക്ഷണ
 53. നിക്ഷുപ്ത -> നിക്ഷിപ്ത
 54. നിരോദന -> നിരോധന
 55. നെറ്റിതട -> നെറ്റിത്തട
 56. പത്രാതിപ -> പത്രാധിപ
 57. പരിസ്തതി -> പരിസ്ഥിതി
 58. പഴഞ്ജൻ -> പഴഞ്ചൻ
 59. പ്രതിപാധി -> പ്രതിപാദി
 60. പോട്ടെ -> പോട്ടേ
 61. പ്രദിക്ഷണ -> പ്രദക്ഷിണ
 62. പ്രസ്താന -> പ്രസ്ഥാന
 63. ഭിഷ്വഗര -> ഭിഷഗ്വര
 64. മ്രിദു -> മൃദു
 65. യധാർത്ഥ -> യഥാർത്ഥ
 66. യാദൃശ്ചിക -> യാദൃച്ഛിക
 67. രൂഡമൂല -> രൂഢമൂല
 68. വന്ദ്യവയോദിക -> വന്ദ്യവയോധിക
 69. വിഡ്ഡി -> വിഡ്ഢി
 70. ഷഢ്ജപഞ്ചമ -> ഷഡ്ജപഞ്ചമ
 71. സഘാക്ക -> സഖാക്ക
 72. സത്യാവസ്ത -> സത്യാവസ്ഥ
 73. സൌഭാഗ്യവതീ ഭവഃ -> സൌഭാഗ്യവതീ ഭവ
 74. സ്തല -> സ്ഥല
 75. സ്തിതി -> സ്ഥിതി
 76. സൃഷ്ടാ -> സ്രഷ്ടാ
 77. സ്രഷ്ടി -> സൃഷ്ടി
 78. ഹൃസ്വ -> ഹ്രസ്വ

സംവാദംതിരുത്തുക

ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ JJ: എന്ന ഒപ്പോടുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --ജേക്കബ് 16:50, 12 നവംബർ 2007 (UTC)

മാഷെ, നമുക്ക് ഇത് ഒരു ലേഖനമോ ഫലകമോ ആക്കിയാലോ?--സുഗീഷ് 17:30, 12 നവംബർ 2007 (UTC)
ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയവ യന്ത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്തു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:57, 29 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചൊവ്വാദോഷംതിരുത്തുക

മാതൃഭൂമിയിൽ ചൊവ്വാദോഷം എന്ന പംക്തിയിൽനിന്നും ചില തിരുത്തുകൾ കൂടി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടേ?

ഷാജി 18:37, 12 നവംബർ 2007 (UTC)

ചൊവ്വാദോഷം എന്ന പംക്തിയിൽ‍ എങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പദങ്ങളുടെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും വളരെയധികം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുമുണ്ട്. അവയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ്‌ എന്റേയും അഭിപ്രായം.--സുഗീഷ് 08:11, 17 നവംബർ 2007 (UTC)

    ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു...   --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:16, 18 നവംബർ 2007 (UTC)


സംശയംതിരുത്തുക

മുന്നോക്കം -> മുന്നാക്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോക്കം അക്ഷരത്തെറ്റായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട്, മുമ്പോട്ട് ,പിന്നോട്ട് എന്നീ വാക്കുകളും മുന്നാട്ട് , പിന്നാട്ട് ,മുമ്പാട്ട് എന്നിങ്ങനെ തിരുത്തേണ്ടിവരില്ലേ?Sonujacobjose 12:42, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)