കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി ,പിടാരർ തുടങ്ങിയവരുടെ ഭവനങ്ങളുുംം , മറ്റു ഹിന്ദു ജാതിയുടെെ തറവാടുകൾ പൊതുവേ ഇല്ലങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്‌. പഴയകാല ഇല്ലങ്ങൾ മിക്കവാറും വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള നാലുകെട്ടുകളും, എട്ടുകെട്ടുകളുമൊക്കെയായാണ്‌ പണിതീർത്തിരുന്നത്‌. ബ്രഹ്മാലയം,മന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭവനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്‌. ഈ വാക്ക്‌ തമിഴ്‌ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്‌ ഉദ്ഭവിച്ചതെന്ന്‌ കരുതപ്പെടുന്നു.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാഞ്ഞാളിലുള്ള‍ തോട്ടത്തിൾ മന

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇല്ലം&oldid=3564475" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്