ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്കുവിമാനമാണ് ആൻറൊനോവ് എ.എൻ. 225.. (ഇംഗ്ലീഷ്: Antonov An-225. റഷ്യൻ: Антонов Ан-225 Мрия, Dream), നാറ്റോ ചെല്ലപ്പേര്: കോസ്സാക്ക് (Cossack') സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ആൻറോനോവ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ 1980 കളിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചുതുടങ്ങിയത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഉപഗ്രഹവാഹിനിയായ ബുറാൻ ഓർബിറ്ററിനെ വഹിക്കാനുള്ള വിമാനമെന്ന നിലയിൽ ഏ,എൻ, 124 റുസ്ലാൻ എന്ന വിമാനത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് മൃയാ (സ്വപ്നം-ഉക്രായിന് ഭാഷയുൽ) എന്ന് റഷ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭീമാകാരനെ നവീകരിച്ചെടുത്തത്.

ആൻറൊനോവ് ഏ.എൻ. 225
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്കുവിമാനം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്കുവിമാനം
തരം ചരക്കു വിമാനങ്ങൾ
നിർമ്മാതാവ് ആൻറൊനോവ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ
രൂപകൽപ്പന ആൻറൊനോവ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ
ആദ്യ പറക്കൽ 1980
പുറത്തിറക്കിയ തീയതി 1980-കൾ
പ്രാഥമിക ഉപയോക്താക്കൾ ആൻറൊനോവ് എയർലൈൻസ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആന്റൊനോവ്_ഏ.എൻ._225&oldid=3619517" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്