ആം ഹോൾഡിങ്‌സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു 32-ബിറ്റ്,64-ബിറ്റ് RISC പ്രോസ്സസർ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ARM ആർക്കിടെക്ചർ. ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറവായതു മൂലം എംബഡഡ് ഡിസൈനുകളിൽ പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആകെമൊത്തമുള്ള എല്ലാ 32-ബിറ്റ് RISC സിപിയുകളിൽ, 75 ശതമാനവും എ.ആർ.എം. ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു[1]. ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും പോർട്ടബിൾ ഉപകരണങ്ങൾ (പിഡിഎകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മീഡിയ പ്ലെയറുകൾ, കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ) മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധോപകരണങ്ങളിൽ (ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റൌട്ടറുകൾ) വരെ എ.ആർ.എം. സിപിയുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആം ആർക്കിടെക്ചർ
ARM logo.svg
ആം ലോഗോ
രൂപകൽപ്പനആം ഹോൾഡിങ്‌സ്
ബിറ്റുകൾ32-ബിറ്റ്, 64-ബിറ്റ്
മാർക്കറ്റിലിറക്കിയത്1985; 38 years ago (1985)
ഡിസൈൻറിസ്ക് (RISC)
തരംരജിസ്റ്റർ-രജിസ്റ്റർ
ബ്രാഞ്ചിങ്കണ്ടീഷൻ കോഡ്, കംപയർ & ബ്രാഞ്ച്
Openപ്രോപ്രൈറ്ററി

ചരിത്രംതിരുത്തുക

 
A Conexant എ.ആർ.എം. പ്രോസ്സസർ used mainly in routers

എകോം കംപ്യൂട്ടേഴ്സിൻറെ കോംപാക്റ്റ് RISC സിപിയു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഡവലപ്പ്മെൻറ് പ്രോജക്ടായിട്ടാണ് ARM സിസൈൻ തുടങ്ങിയത്.

എ.ആർ.എം. കോറുകൾതിരുത്തുക

കുടുംബം ആർക്കിടെക്ചർ പതിപ്പ് കോർ സവിശേഷത കാഷെ (I/D)/MMU Typical MIPS @ MHz ആപ്ലിക്കേഷൻ
എ.ആർ.എം.1 എ.ആർ.എം.v1 എ.ആർ.എം.1 ഇല്ല ARM Evaluation System second processor for BBC Micro
എ.ആർ.എം.2 എ.ആർ.എം.v2 എ.ആർ.എം.2 ആർക്കിടെക്ചർ 2 added the MUL (multiply) instruction ഇല്ല 4 MIPS @ 8 MHz
0.33 DMIPS/MHz
അക്രോൺ Archimedes, Chessmachine
എ.ആർ.എം.v2a എ.ആർ.എം.250 Integrated MEMC (MMU), ഗ്രാഫിക്സ് and IO പ്രോസ്സസർ. ആർക്കിടെക്ചർ 2a added the SWP and SWPB (swap) ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. None, MEMC1a 7 MIPS @ 12 MHz Acorn Archimedes
എ.ആർ.എം.3 എ.ആർ.എം.വി2എ എ.ആർ.എം.2എ ആംമിൽ ഒരു പ്രോസസർ കാഷെയുടെ ആദ്യ ഉപയോഗം. 4K unified 12 MIPS @ 25 MHz
0.50 DMIPS/MHz
Acorn Archimedes
ARM6 ARMv3 ആം60 32 ബിറ്റ് മെമ്മറിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനെ ആദ്യം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന v3 ആർക്കിടെക്ചർ (26 ബിറ്റുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി) ഒന്നുമില്ല 10 MIPS @ 12 MHz 3DO Interactive Multiplayer, Zarlink GPS Receiver
ആം600 കാഷെ, കോപ്രോസസർ ബസ് (FPA10 ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റിന്). ഏകീകൃതമായ 4കെ 28 MIPS @ 33 MHz
ARM610 കാഷെ, കോപ്രോസസർ ബസ് ഇല്ല. 4K യുണിഫൈഡ് 17 MIPS @ 20 MHz
0.65 DMIPS/MHz
Acorn Risc PC 600, Apple Newton 100 series
ആം7 ആംv3 ആം700 8 KB unified 40 MHz Acorn Risc PC prototype CPU card
ആം710 8KB unified 40 MHz Acorn Risc PC 700
ആം710a 8 കെബി യുണിഫൈഡ് 40 MHz
0.68 DMIPS/MHz
Acorn Risc PC 700, Apple eMate 300
ആം7100 Integrated SoC. 8 KB unified 18 MHz Psion Series 5
ARM7500 Integrated SoC. 4 KB unified 40 MHz Acorn A7000
ARM7500FE Integrated SoC. "FE" Added FPA and EDO memory controller. 4 KB unified 56 MHz
0.73 DMIPS/MHz
Acorn A7000+
ARM7TDMI ARMv4T ARM7TDMI(-S) 3-stage pipeline, Thumb none 15 MIPS @ 16.8 MHz Game Boy Advance, Nintendo DS, iPod, Lego NXT, Atmel AT91SAM7, Juice Box
ARM710T 8 KB unified, MMU 36 MIPS @ 40 MHz Psion Series 5mx, Psion Revo/Revo Plus/Diamond Mako
ARM720T 8 KB unified, MMU 60 MIPS @ 59.8 MHz Zipit Wireless Messenger
ARM740T MPU
ARMv5TEJ ARM7EJ-S Jazelle DBX, Enhanced DSP instructions, 5-stage pipeline none
StrongARM ARMv4 SA-110 16 KB/16 KB, MMU 203 MHz
1.0 DMIPS/MHz
Apple Newton 2x00 series, Acorn Risc PC, Rebel/Corel Netwinder, Chalice CATS, Psion Netbook
SA-1110 16 KB/16 KB, MMU 233 MHz LART, Intel Assabet, Ipaq H36x0, Balloon2, Zaurus SL-5x00, HP Jornada 7xx, Jornada 560 series, Palm Zire 31
ARM8 ARMv4 ARM810[2] 5-stage pipeline, static branch prediction, double-bandwidth memory 8 KB unified, MMU 84 MIPS @ 72 MHz
1.16 DMIPS/MHz
Acorn Risc PC prototype CPU card
ARM9TDMI ARMv4T ARM9TDMI 5-stage pipeline none
ARM920T 16 KB/16 KB, MMU 200 MIPS @ 180 MHz Armadillo, GP32,GP2X (first core), Tapwave Zodiac (Motorola i. MX1), Hewlet Packard HP-49/50 Calculators, Sun SPOT, [Cirrus Logic EP9315], Samsung s3c2442 (HTC TyTN, FIC Neo FreeRunner[3])
ARM922T 8 KB/8 KB, MMU
ARM940T 4 KB/4 KB, MPU GP2X (second core), Meizu M6 Mini Player[4] [5]
ARM9E ARMv5TE ARM946E-S Enhanced DSP instructions variable, tightly coupled memories, MPU Nintendo DS, Nokia N-Gage, Conexant 802.11 chips
ARM966E-S no cache, TCMs

ST Micro STR91xF, includes Ethernet [1]

ARM968E-S no cache, TCMs
ARMv5TEJ ARM926EJ-S Jazelle DBX, Enhanced DSP instructions variable, TCMs, MMU 220 MIPS @ 200 MHz, Mobile phones: Sony Ericsson (K, W series); Siemens and Benq (x65 series and newer); Texas Instruments OMAP1710, OMAP1610, OMAP1611, OMAP1612, OMAP-L137; Qualcomm MSM6100, MSM6125, MSM6225, MSM6245, MSM6250, MSM6255A, MSM6260, MSM6275, MSM6280, MSM6300, MSM6500, MSM6800; Freescale i.MX21, i.MX27, Atmel AT91SAM9, GPH Wiz, Marvell Feroceon
ARMv5TE ARM996HS Clockless processor, Enhanced DSP instructions no caches, TCMs, MPU
ARM10E ARMv5TE ARM1020E (VFP), 6-stage pipeline, Enhanced DSP instructions 32 KB/32 KB, MMU
ARM1022E (VFP) 16 KB/16 KB, MMU
ARMv5TEJ ARM1026EJ-S Jazelle DBX, Enhanced DSP instructions variable, MMU or MPU
XScale ARMv5TE 80200/IOP310/IOP315 I/O Processor, Enhanced DSP instructions
80219 400/600 MHz Thecus N2100
IOP321 600 BogoMips @ 600 MHz Iyonix
IOP33x
IOP34x 1-2 core, RAID Acceleration 32K/32K L1, 512K L2, MMU
PXA210/PXA250 Applications processor, 7-stage pipeline PXA210: 133 and 200 MHz, PXA250: 200, 300, and 400 MHz Zaurus SL-5600, iPAQ H3900, Sony CLIÉ NX60, NX70V, NZ90
PXA255 32KB/32KB, MMU 400 BogoMips @ 400 MHz Gumstix basix & connex, Palm Tungsten E2,Mentor Ranger & Stryder, iRex ILiad
PXA263 200, 300 and 400 MHz Sony CLIÉ NX73V, NX80V
PXA26x default 400 MHz, up to 624 MHz Palm Tungsten T3
PXA27x Applications processor 32 Kb/32 Kb, MMU 800 MIPS @ 624 MHz Gumstix verdex, HTC Universal, HP hx4700, Zaurus SL-C1000, 3000, 3100, 3200, Dell Axim x30, x50, and x51 series, Motorola Q, Balloon3, Trolltech Greenphone, Palm TX, Motorola Ezx Platform A728, A780, A910, A1200, E680, E680i, E680g, E690, E895, Rokr E2, Rokr E6, Fujitsu Siemens LOOX N560, Toshiba Portégé G500, Trēo 650-755p, Zipit Z2
PXA800(E)F
Monahans 32KB/32KB L1, TCM, MMU 1000 MIPS @ 1.25 GHz
PXA900 Blackberry 8700, Blackberry Pearl (8100)
IXC1100 Control Plane Processor
IXP2400/IXP2800
IXP2850
IXP2325/IXP2350
IXP42x NSLU2
IXP460/IXP465
ARM11 ARMv6 ARM1136J(F)-S SIMD, Jazelle DBX, (VFP), 8-stage pipeline variable, MMU 740 @ 532-665 MHz (i.MX31 SoC), 400-528 MHz Texas Instruments OMAP2420 (Nokia E90, Nokia N93, Nokia N95, Nokia N82), Zune, BUGbase, Nokia N800, Nokia N810, Qualcomm MSM7200 (with integrated ARM926EJ-S Coprocessor@274MHz, used in Eten Glofiish, HTC TyTN II, HTC Nike), Freescale i.MX31 (which was used in the original Zune 30gb and Toshiba Gigabeat S).
ARMv6T2 ARM1156T2(F)-S SIMD, Thumb-2, (VFP), 9-stage pipeline variable, MPU
ARMv6KZ ARM1176JZ(F)-S SIMD, Jazelle DBX, (VFP) variable, MMU+TrustZone Apple iPhone, Apple iPod touch, Conexant CX2427X, Motorola RIZR Z8, Motorola RIZR Z10
ARMv6K ARM11 MPCore 1-4 core SMP, SIMD, Jazelle DBX, (VFP) variable, MMU Nvidia APX 2500
Cortex ARMv7-A Cortex-A8 Application profile, VFP, NEON, Jazelle RCT, Thumb-2, 13-stage superscalar pipeline variable (L1+L2), MMU+TrustZone up to 2000 (2.0 DMIPS/MHz in speed from 600 MHz to greater than 1 GHz) Texas Instruments OMAP3430[SBM|SBM7000],|Gumstix Overo Earth, Pandora, Archos 5
Cortex-A9 Application profile, (VFP), (NEON), Jazelle RCT and DBX, Thumb-2, Out-of-order speculative issue superscalar MMU+TrustZone 2.0 DMIPS/MHz
Cortex-A9 MPCore As Cortex-A9, 1-4 core SMP MMU+TrustZone 2.0 DMIPS/MHz
ARMv7-R Cortex-R4(F) Embedded profile, (FPU) variable cache, MPU optional 600 DMIPS Broadcom is a user, TMS570 from Texas Instruments
ARMv7-M Cortex-M3 Microcontroller profile, Thumb-2 only. no cache, (MPU) 125 DMIPS @ 100 MHz Energy Micro's EFM32, Luminary Micro microcontroller family, ST Microelectronics STM32
ARMv6-M Cortex-M1 FPGA targeted, Microcontroller profile, Thumb-2 (BL, MRS, MSR, ISB, DSB, and DMB). None, tightly coupled memory optional. Up to 136 DMIPS @ 170 MHz[6] (0.8 DMIPS/MHz[7], MHz achievable FPGA-dependent) "Actel ProASIC3 and Actel Fusion PSC devices will sample in Q3 2007"[8]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). മൂലതാളിൽ നിന്നും 2004-10-14-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത് (PDF). ശേഖരിച്ചത് 2004-10-14.
  2. "ARM810 - Dancing to the Beat of a Different Drum" ARM Limited presentation at Hot Chips 8, 1996
  3. "Neo1973: GTA01Bv4 versus GTA02 comparison". ശേഖരിച്ചത് 2007-11-15.
  4. "Rockbox Samsung SA58xxx series". ശേഖരിച്ചത് 2008-02-22.
  5. "Rockbox Meizu M6 Port - Hardware Information". ശേഖരിച്ചത് 2008-02-22.
  6. "ARM Extends Cortex Family with First Processor Optimized for FPGA", ARM press release, March 19 2007. Accessed April 11, 2007.
  7. "ARM Cortex-M1", ARM product website. Accessed April 11, 2007.
  8. ARM Extends Cortex Family with First Processor Optimized for FPGA

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആം_ആർക്കിടെക്ചർ&oldid=3775491" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്