ഒരു ആൽഡിഹൈഡും കൂടിയ അളവിൽ ആൽക്കഹോളും തമ്മിൽ അനുയോജ്യമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാർബണിക സംയുക്തമാണ് അസറ്റാൽ. ഇതു രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ്. ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഹെമി അസറ്റാലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഈ ഹെമി അസറ്റാലുകൾ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അസറ്റാലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രാസത്വരകമായി അമ്ളസ്വഭാവമുള്ള പദാർഥങ്ങളോ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അസറ്റാലിന്റെ ഫോർമുല: RCH (OR')2 ഇതിൽ R എന്നത് ഹൈഡ്രജനോ ഒരു ആൽക്കലൈൻ റാഡിക്കിലോ ആകാം.

ഒരു സാദാ അസറ്റാൽ
ആൽഡിഹൈഡിൽ നിന്നും അസറ്റാൽ

സവിശേഷതകൾ

തിരുത്തുക

അസറ്റാലുകൾ സ്ഥിരതയുള്ള ഈഥറുകളാണ്. അസറ്റാൽഡിഹൈഡും ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോളും ചേർന്ന മിശ്രിതം 100°C യിൽ ചൂടാക്കിയാൽ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ഡൈഇഥൈൽ അസറ്റാൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫോർമുല CH3CH(OC2H5)2. സുഗന്ധമുള്ള ഈ ദ്രവപദാർഥം 130°C-യിൽ തിളയ്ക്കുന്നതുമാണ്.

മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഈ യൗഗികത്തിനു മാത്രമാണ് അസറ്റാൽ എന്നു പേരു നൽകിയിരുന്നത്. R . CH . (OR')2 എന്ന പൊതുവായ ഫോർമുല ഇപ്പോൾ അസറ്റാൽ യൗഗികങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു.

ആൽക്കഹോളിനുപകരം 1: 2 ഗ്ലൈക്കോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചാക്രിയ അസറ്റാലുകൾ ലഭിക്കും.

അസറ്റാൽ യൗഗികങ്ങൾ പൊതുവേ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ ഇവ സാധാരണയായി സാവകാശം ജലീയ വിശ്ലേഷണത്തിനു വിധേയമാകുമ്പോൾ ഇവയുണ്ടാക്കാനുപയോഗിച്ച അതേ ആൽഡിഹൈഡും ആൽക്കഹോളും തിരികെ ലഭിക്കുന്നു.

അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ഡൈഈഥൈൽ അസറ്റാൽ ഒരു ലായകമായും ഔഷധ നിർമിതിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 കടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അസറ്റാൽ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അസറ്റാൽ&oldid=2280454" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്