ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ നിന്നും അനുമതിയോടുകൂടിയുള്ള വിട്ടുനിൽക്കലിനെയാണ് അവധി എന്നു പറയുന്നത്. [1][2].

അവധി പല തരത്തിൽ

  1. ആകസ്മിക അവധി
  2. ആർജ്ജിത അവധി
  3. പരിവർത്തിത അവധി
  4. ശൂന്യവേതന അവധി
  5. അർദ്ധവേതന അവധി
  6. പ്രസവ അവധി
  1. http://ksrkerala.blogspot.in/2012/05/classification-of-leave-kerala.html
  2. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-08-23. Retrieved 2014-04-16.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അവധി_(ഔദ്യോഗികം)&oldid=4022187" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്