ഇന്ത്യ വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ വിമാനമാണ് അവതാർ(സംസ്കൃതം: अवतार) (from "Aerobic Vehicle for Transatmospheric Hypersonic Aerospace TrAnspoRtation"). ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ നിലയിൽ പോയാൽ തന്നെ 2025ഓടെ മാത്രമേ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

AVATAR RLV

A scaled down version of AVATAR undergoing aero-elastic test.
കൃത്യം Unmanned reusable spaceplane technology demonstrator
നിർമ്മാതാവ് DRDO/ISRO
രാജ്യം  ഇന്ത്യ
Size
സ്റ്റേജുകൾ 1/2
പേലോഡ് വാഹനശേഷി
വിക്ഷേപണ ചരിത്രം
സ്ഥിതി In development[1]
വിക്ഷേപണത്തറകൾ സതീശ് ധവൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം
മൊത്തം വിക്ഷേപണങ്ങൾ 0
ആദ്യ വിക്ഷേപണം 2025 (proposed)[2]


  1. "ISRO's design of reusable launch vehicle approved". DNA India. Bangalore, India. 5 January 2012. {{cite news}}: |access-date= requires |url= (help)
  2. "Wednesday, August 03, 2011India's Space Shuttle [Reusable Launch Vehicle (RLV)] program". AA Me, IN. 2011. Retrieved 2014-10-22.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അവതാർ&oldid=2310760" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്