കൂടിയ അളവിലുള്ള പോഷകഘടകങ്ങൾ മൂലം ജലാശയം സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനെയാണ് അമിതപോഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. സസ്യങ്ങളുടേയും ആൽഗയുടേയും വളർച്ച ഈ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. ബയോമാസിന്റെ ആധിക്യം കാരണം ജലാശയത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ കുറവു വരുത്തുന്നു. [1]പോഷകഘടകങ്ങളുടെ അളവിലെ വൻ വർധന കാരണം ജലാശയത്തിലെ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടണിന്റെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം. ഫോസ്ഫേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡിറ്റർജന്റുകൾ, വളങ്ങൾ,ഓടമാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ജല ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ തള്ളുന്നതധികവും എല്ലായ്പ്പോഴും അമിതപോഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.

The eutrophication of the Potomac River is evident from the bright green water, caused by a dense bloom of cyanobacteria.

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Schindler, David and Vallentyne, John R. (2004) Over fertilization of the World's Freshwaters and Estuaries, University of Alberta Press, p. 1, ISBN 0-88864-484-1
 
Wiktionary
അമിതപോഷണം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമിതപോഷണം&oldid=2555163" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്