ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഗോളത്തിന്റെയോ കൃത്രിമോപഗ്രഹത്തിന്റെയോ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽനിന്ന് അവയുടെ ഏറ്റവും അകന്ന സ്ഥാനമാണ്‌ അപഭൂ(Apogee). അപസൌരത്തിൽ (Aphelion) സൂര്യനുള്ള സ്ഥാനമാണ് അപഭൂവിൽ ഭൂമിക്കുള്ളത്. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകന്നിരിക്കുന്ന ദൂരം 4,04,336 കി.മീ. ആണ്.

E ഭൂമിയാണ്; C അപഭൂവിലിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം:

ഇതുംകൂടി കാണുക തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അപഭൂ&oldid=1088240" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്