അഡ്മിറാൽറ്റി ദ്വീപ് (നുനാവുട്)

അഡ്മിറാൽറ്റി ദ്വീപ്(Admiralty Island) കാനഡയിലെ നുനാവടിലെ ക്വിക്കിഗ്തലൂക്ക് പ്രദേശത്തെ ഒരു ആൾത്താമസമില്ലാത്ത ദ്വീപാണ്. വിക്ടോറിയ സ്ട്രെയിറ്റിലാണിതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വിക്ടോറിയ ദ്വീപിന്റെ കോളിൻസൺ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

Admiralty Island
Admiralty Island is located in Nunavut
Admiralty Island
Admiralty Island
Geography
LocationVictoria Strait
Coordinates69°28′N 101°10′W / 69.467°N 101.167°W / 69.467; -101.167Coordinates: 69°28′N 101°10′W / 69.467°N 101.167°W / 69.467; -101.167
ArchipelagoCanadian Arctic Archipelago
Area171 കി.m2 (66 sq mi)
Administration
Canada
Demographics
PopulationUninhabited

അവലംബംതിരുത്തുക