ഏഴിമല നരയൻകണ്ണൂർ അമ്പലം

(Narayan Kannur temple എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മൂഷക രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഏഴിമലയിൽ കടൽത്തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് നരയൻകണ്ണൂരപ്പൻ അമ്പലം (Narayan Kannur temple). തുലാമാസത്തിലെ കടലാട്ടുവാവിന് കുളിച്ചുതൊഴുകയും പിതൃക്കളുടെ ജാതകം കടലിലൊഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനം.[1] ഈ അമ്പലത്തിന്റെ സോപാനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ശിലാരേഖ കൂടിയുണ്ട്.

ഐതിഹ്യംതിരുത്തുക

മൂഷകവംശ കാവ്യത്തിൽ പറയുന്ന വിക്രമരാമൻ എന്ന രാജാവാണ് ഈ അമ്പലത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്[അവലംബം ആവശ്യമാണ്].

നരയൻകണ്ണൂർ രേഖതിരുത്തുക

ക്രിസ്തുവർഷം 1075 ആണ് നരയൻകണ്ണൂർ അമ്പലത്തിലെ ശിലാഫലകത്തിലെ ശാസനത്തിന്റെ കാലം[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]. ശ്രീകുന്ത ആളുവരൈയാരാല സമ്പാദിച്ചിതു എന്ന രണ്ടാംഖണ്ഡത്തിലെ വാക്യം കരിങ്കൽ പുതുക്കിപ്പണിതത് 1075 ലാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ജി ഡി നായർ. ഡോ. ടി പവിത്രൻ (സംശോധാവ്.). പയ്യന്നൂർ: ചരിത്രവും സമൂഹവും. ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്. പുറങ്ങൾ. 32, 33.