ചലന നിയമങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(Laws of motion എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ, ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവയാണ്:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചലന_നിയമങ്ങൾ&oldid=745530" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്