കേരള ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജ്

(Kerala Law Academy Law College എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നിയമകലാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജ് അഥവാ കേരളാ ലോ അക്കാദമി. കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ലോ കോളേജായ ലോ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായത് 1967 ലാണ്.[1] ലോ അക്കാദമി ലോകോളേജ് [2] ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരമുള്ളതും കേരള സർവ്വകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ത്രിവത്സര പഞ്ചവത്സര എൽ.എൽ.ബി, എൽ.എൽ.എം, എം.ബി.എൽ തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുവാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. [2] സജീവമായ മൂട്ട് കോർട്ട് സൊസൈറ്റി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനവധി മൂട്ട് കോർട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ അവശവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിമയഹായം നൽകുന്നതിനായുള്ള നിയമ സഹായ ക്ലിനിക്കും ഈ കലാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. [3]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. In the name of law Archived 2005-01-11 at the Wayback Machine. - ദി ഹിന്ദു, ഡിസംബർ 28, 2004
  2. 2.0 2.1 Official Website
  3. http://students.indlaw.com/display.aspx?2776