ഇബിഡ്

(Ibid എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പുസ്തകങ്ങളിൽ അവലംബം അഥവാ ഗ്രന്ഥസൂചികകളും കുറിപ്പുകളും നൽകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണ് Ibid. തൊട്ടുമുമ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ അവലംബം അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടം തന്നെ എന്നു കാണിക്കുന്നതിനു സൂചകമാണിത്. ലത്തീൻ ഭാഷയിലെ അതേ സ്ഥാനം തന്നെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇബിഡെം (ലത്തീൻ: Ibidem) എന്ന പദത്തിന്റെ ചുരുക്കരൂപമാണിത്. Id. എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തിൽ നിയമരേഖകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈഡെം (ലത്തീൻ: Idem) എന്നതും ഇതേ ആവശ്യത്തിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഈഡെം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുതന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതുതന്നെ എന്നൊക്കയാണ്.

ഒരു പുസ്തകത്തിൽ Ibd എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇബിഡ്&oldid=3348655" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്