ജ്യൂസെപ്പെ ഗാരിബാൾഡി

(Giuseppe Garibaldi എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഐക്യ ഇറ്റലിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ട രാഷ്ട്രീയ-സൈനികനേതാവാണ് ജ്യൂസെപ്പെ ഗാരിബാൾഡി. പ്രഗല്ഭനായ ഒളിപ്പോരാളിയും തന്ത്രശാലിയായ സൈനികമേധാവിയുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 1807ൽ ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമായ നിസയിൽ ജനിച്ചു. വൻ ശക്തികളുടെ അധിനിവേശത്തിന് കാലാകാലങ്ങളായി ഇരയായി ചിതറിക്കിടക്കുകുയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇറ്റലി. രാജ്യത്തെ ഏകീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഗാരിബാൾഡി നേതൃത്വം നൽകി.

Giuseppe Garibaldi portrait2.jpg
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജ്യൂസെപ്പെ_ഗാരിബാൾഡി&oldid=2282738" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്