ഡി ലിറ്റ് ബിരുദം

(Doctor of Letters എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പലരാജ്യങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ബഹുമതിയാണ് ഡി ലിറ്റ് ബിരുദം (Doctor of Letters) . D.Litt.; Litt.D.; D. Lit.; or Lit. D. എന്നെല്ലാം ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡി_ലിറ്റ്_ബിരുദം&oldid=2369415" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്