ഡാറ്റാ ഓവർ കേബിൾ സർവീസ് ഇന്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കഷൻ

(DOCSIS എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ഡാറ്റാ ഓവർ കേബിൾ സർവീസ് ഇന്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കഷൻ(often pronounced /ˈdɒksɪs/).

ചരിത്രംതിരുത്തുക

കേബിൾ ലാബ്സ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്[1].

ആദ്യ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 1.0 1997 മാർച്ചിലാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തുടർന്ന് 1999 ഏപ്രിലിൽ തുടർച്ചയായി 1.1 ഇറക്കി. ഇതിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

സവിശേഷതകൾതിരുത്തുക

ഫിസിക്കൽ ലെയർ
  • ചാനൽ വിഡ്ത്ത്: ഡോക്സിസിന്റെ എല്ലാ പതിപ്പിലും ഡൌൺസ്ട്രീമിന് 6 മെഗാ ഹെട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 8 മെഗാ ഹെട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • മോഡുലേഷൻ: ഡൌൺസ്ട്രീം ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിന് 64-ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 256-ബിറ്റ് ക്വാം മോഡുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വേഗതതിരുത്തുക

Maximum raw throughput including overhead (maximum usable throughput without overhead)

പതിപ്പ് Downstream Upstream
ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ DOCSIS throughput EuroDOCSIS throughput Channel configuration Throughput
Minimum selectable number of channels Minimum number of channels that hardware must be able to support Selected number of channels Maximum number of channels Minimum selectable number of channels Minimum number of channels that hardware must be able to support Selected number of channels Maximum number of channels
1.x 1 1 1 1 42.88 (38) Mbit/s 55.62 (50) Mbit/s 1 1 1 1 10.24 (9) Mbit/s
2.0 1 1 1 1 42.88 (38) Mbit/s 55.62 (50) Mbit/s 1 1 1 1 30.72 (27) Mbit/s
3.0 1 4 m No maximum
defined
m × 42.88 (m × 38) Mbit/s m × 55.62 (m × 50) Mbit/s 1 4 n No maximum
defined
n × 30.72 (n × 27) Mbit/s

Common DOCSIS 3.0 speeds are listed in the table below.

Channel configuration Downstream throughput Upstream throughput
Number of downstream channels Number of upstream channels DOCSIS EuroDOCSIS
4 4 171.52 (152) Mbit/s 222.48 (200) Mbit/s 122.88 (108) Mbit/s
8 4 343.04 (304) Mbit/s 444.96 (400) Mbit/s 122.88 (108) Mbit/s

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. www.wikinvest.com/concept/Docsis

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക