കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, ന്യൂ ഡെൽഹി

(Connaught Place, New Delhi എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


കോണാട്ട് പ്ലേസിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ ഹൌസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രധാന കെട്ടിടം
കോണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെന്റ്രൽ പാർക്ക്

ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമാ‍യ ഡെൽഹിയിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യവസായിക സ്ഥലമാണ് കോണാട്ട് പ്ലേസ്. (ഔദ്യോഗികമായി രാജീവ് ചൌക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.) CP (സി.പി) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് പല പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും മുഖ്യ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.


ഘടനതിരുത്തുക

1932 ൽ ഇന്ത്യ സർകാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യ്ന്നതൊന്റെ ഭാഗമായി റോബർട്ട് ടോർ റ്സൽ ആണ് കൊണാട്ട് പ്ലേസ് രുപകൽപ്പന ചെയറ്തത്.


ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ മറ്റ് വ്യവസായിക പ്രധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ.

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക