സാന്ദ്രീകരണം

(Condensation എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വാതകാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തു ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ സാന്ദ്രീകരണം എന്നു പറയുന്നു. ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ നേർഎതിർ പ്രവർത്തിയാണിത്. പ്രധാനമായും ഇത് ജലചാക്രികത്തെപ്പറ്റിയാവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാന്ദ്രീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഊർജ്ജം ഉത്സർജിക്കപ്പെടും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സാന്ദ്രീകരണം&oldid=2303336" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്