ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വർഷമാണ് 2016

കലണ്ടർതിരുത്തുക

ഒക്ടോബർതിരുത്തുക

തീയതി കായികയിനം കായികമത്സരം
1-18 ഡിസംബർ ഫുട്ബോൾ 2016 ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ്

ഡിസംബർതിരുത്തുക

തീയതി കായികയിനം കായികമത്സരം
1-11 ഹോക്കി 2016 പുരുഷ-ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=2016ലെ_ഇന്ത്യൻ_കായികരംഗം&oldid=2415687" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്