മലയാള നാടകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ധീരമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് സി.ജെ. തോമസ് രചിച്ച് 1954[1] ൽ പുറത്തു വന്ന 1128 ൽ ക്രൈം 27 എന്ന നാടകം. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണനാടകമായും ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.[2][3] നാടകത്തിനകത്ത് ഒരു നാടകം എന്നതാണ് ഈ നാടകത്തിന്റെ സവിശേഷത [4]

  1. അലിയാർ, പ്രൊഫ. "ആ പ്രതിഭ സി.ജെ. തന്നെ" (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2020-10-22. Retrieved 2020-10-21.
  2. "'1128- ൽ ക്രൈം 27' ഇന്നും നാളെയും അരങ്ങിൽ" (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2020-10-26. Retrieved 2020-10-21.
  3. "വെല്ലുവിളിയുള്ള രംഗഭാഷ്യം". Retrieved 2020-10-21.
  4. www.deshabhimani.com/art-stage/latest-news/384232
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1128-ൽ_ക്രൈം_27&oldid=3809634" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്