ഉത്തര വിയറ്റ് നാമിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് ആളുകളെയും സാധനങ്ങളും കടത്താൻ വേണ്ടി ഹോ ചി മിൻ പ്രത്യേക പാത രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.ട്രോങ് സൊൻ എന്ന പേരിലും ഇത് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ലാവോസ്, കബോഡിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഈ പാതകൾ കടന്നുപോയത്. ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ എൽഎഫ്എൽഎസ് വി എന്ന സംഘടനക്ക് ആവശ്യമായ മാനുഷ്യ സഹായവും സാധനസാമഗ്രികളും നൽകാൻ ഈ പാത ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.[1]

പിഎവിഎൻ ട്രൂ (അമേരിക്കക്കാരനായ എസ്ഒജി റീകോൻ സംഘം എടുത്ത ചിത്രം).

ഉത്ഭവം(1959–1965) തിരുത്തുക

കച്ചവടത്തിനും മറ്റുമായി ആദിമ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വഴിപോലെയായിരുന്നു ഇത്.ദക്ഷിണ കിഴക്കേ ഏഷ്യയിലെ ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഇത്.ഒന്നാം ഇന്തോചൈന യുദ്ധകാലത്ത് ഉത്തര-ദക്ഷിണ വിയറ്റ് നാം തമ്മിൽ ആശയകൈമാറ്റം നടന്നിരുന്നത് ഈ വഴിയായിരുന്നു.

 
ആദ്യ കാലത്ത് ഈ വഴി ബൈസൈക്കിളിൽ ആയുധങ്ങളും സാമഗ്രികളും ഉത്തര വിയറ്റ് നാമിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ വിയറ്റ് നാമിലേക്ക് നടത്തിയിരുന്നു.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Military History Institute of Vietnam, Victory in Vietnam: The Official History of the People's Army of Vietnam, 1954–1975 (trans. by Merle Pribbenow, Lawrence, Kansas: University of Kansas Press, 2002, p. 28.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹോ_ചി_മിൻ_വനപഥം&oldid=3352817" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്