അതി തീവ്ര പ്രകാശത്തോടു കൂടിയ സൂപ്പർനോവകളെയാണ് ഹൈപ്പർനോവ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് (സൂപ്പർ-ലൂമിനസ് സൂപ്പർനോവ:SLSN). [1] ഇത് ഒരു തരം സ്റ്റെല്ലാർ സ്ഫോടനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണ സൂപ്പർനോവയേക്കാൾ 10 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടി പ്രകാശമാനമായിരിക്കും ഹൈപ്പർനോവകൾ. [2]

NASA artist's impression of the explosion of SN 2006gy, a superluminous supernova

ഹൈപ്പർനോവകളുടെ പ്രവർത്തനംതിരുത്തുക

തരംതിരിവുകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹൈപ്പർനോവ&oldid=3196914" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്