സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹിസ്റ്റോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഹിസ്റ്റോളജി (1950)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹിസ്റ്റോളജി&oldid=3754367" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്