രാജൻ കാക്കനാടൻ രചിച്ച ഹിമാലയൻ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹിമവാന്റെ മുകൾത്തട്ടൽ .

ഹിമവാന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്രാജൻ കാക്കനാടൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകർഡി.സി.ബുക്ക്സ്

ഉള്ളടക്കം

തിരുത്തുക

ഹരിദ്വാറിൽനിന്ന്‌ കേദാർനാഥ്‌, ബദരിനാഥ്‌, തുംഗനാഥ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്‌ രാജൻ കാക്കനാടൻ, 1975 ജൂണിൽ നടത്തിയ കാൽനടയാത്രയുടെ വിവരണമാണ്‌ ഹിമവാന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ.

ബദരിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പിപ്പൽക്കോട്ടിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയിൽ രാജൻ. ശൈത്യം വിശപ്പ്, മാറാവ്യാധി, മരണം ഒക്...

Read more at: https://www.manoramaonline.com/literature/bookreview/himavante-mukalthattil.html