ലോകത്തിലെ എറ്റവും വലിയ സംഗീതോപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹാർപ് .ആധുനിക ഹാർപ്പിന് 46 തന്ത്രികളുണ്ട്.

Harp
A medieval harp (left) and a single-action pedal harp (right)
String instrument
Hornbostel–Sachs classification322–5
(Composite chordophone sounded by the bare fingers)
Playing range
(modern pedal harp)[1]
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ


വായിക്കുന്ന ആളിന്റെ വലത് തോളിനോട് ചേർത്താണ് ഈ ഉപകരണം വായിക്കുന്നത് .മറ്റ് തന്ത്രിവാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ലംബംമായാണ് ഹാർപ്പിലെ കമ്പികൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് .വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിലെ തന്ത്രികൾ മീട്ടുക .

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. Dave Black and Tom Gerou, "Essential Dictionary of Orchestration." Alfred Publishing Co. ISBN 0-7390-0021-7
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹാർപ്പ്&oldid=3096810" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്