ഒരു ദുഷ്ട യക്ഷിയാൽ നൂറു വയസ്സുവരെ ഉറങ്ങാൻ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകുമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് യക്ഷിക്കഥയാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി (ഫ്രഞ്ച്: La Belle au bois dormant), അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബ്രയർ റോസ്(ജർമ്മൻ: Dornröschen), ഇംഗ്ലീഷിൽ ദി സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദി വുഡ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രാജകുമാരി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തനിച്ചായാൽ പേടിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നല്ല യക്ഷി, തന്റെ വടി ഉപയോഗിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവനുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ഉറക്കുന്നു.[1]

The Sleeping Beauty
Prince Florimund finds the Sleeping Beauty - Project Gutenberg etext 19993.jpg
The prince finds the Sleeping Beauty, in deep slumber amidst the bushes.
Folk tale
NameThe Sleeping Beauty
Also known asLa Belle au bois dormant ; (The Sleeping Beauty in the Woods); Dornröschen (Little Briar Rose)
Data
Aarne-Thompson groupingATU 410 (Sleeping Beauty)
RegionFrance (1528)
Published inPerceforest (1528)
Pentamerone (1634), by Giambattista Basile
Histoires ou contes du temps passé (1697), by Charles Perrault
RelatedSun, Moon and Talia

1330-നും 1344-നും ഇടയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട പെർസെഫോറസ്റ്റിലാണ് ഈ കഥയുടെ ഏറ്റവും പഴയ പതിപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത്. ജിയാംബറ്റിസ്റ്റ ബേസിൽ തന്റെ കഥാസമാഹാരമായ ദി പെന്റമെറോൺ (1634-ൽ മരണാനന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്) എന്ന പേരിൽ ഈ കഥ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.[2] ബേസിലിന്റെ പതിപ്പ് പിന്നീട് ചാൾസ് പെറോൾട്ട് 1697-ൽ Histoires ou contes du temps passe-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നീട് ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രിം ശേഖരിച്ച് അച്ചടിച്ച പതിപ്പ് പെറോൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ കഥയുടെ വാമൊഴിയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പതിപ്പായിരുന്നു.[3]

യക്ഷിക്കഥകൾക്കായുള്ള ആർനെ-തോംസൺ വർഗ്ഗീകരണ സമ്പ്രദായം സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടിയെ ഒരു തരം 410 ആയി പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു: മാന്ത്രികമായി ഉറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയും പിന്നീട് ഉണർന്ന് മാന്ത്രികതയെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജകുമാരി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.[4]യക്ഷിക്കഥ ചരിത്രത്തിലുടനീളം എണ്ണമറ്റ തവണ സ്വീകരിക്കുകയും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉടനീളം ആധുനിക കഥാകൃത്തുക്കൾ വീണ്ടും പറയുകയും ചെയ്തു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "410: The Sleeping Beauty". Multilingual Folk Tale Database. ശേഖരിച്ചത് February 26, 2019.
  2. Hallett, Martin; Karasek, Barbara, സംശോധകർ. (2009). Folk & Fairy Tales (4 പതിപ്പ്.). Broadview Press. പുറങ്ങൾ. 63–67. ISBN 978-1-55111-898-7.
  3. Bottigheimer, Ruth. (2008). "Before Contes du temps passe (1697): Charles Perrault's Griselidis, Souhaits and Peau". The Romantic Review, Volume 99, Number 3. pp. 175–189.
  4. Aarne, Antti; Thompson, Stith. The types of the folktale: a classification and bibliography. Folklore Fellows Communications FFC no. 184. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 1961. pp. 137-138.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

  • Artal, Susana. "Bellas durmientes en el siglo XIV". In: Montevideana 10. Universidad de la Republica, Linardi y Risso. 2019. pp. 321–336.

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ലീപ്പിംഗ്_ബ്യൂട്ടി&oldid=3902954" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്