സ്റ്റോപ് ഓൺലൈൻ പൈറസി നിയമം

സ്റ്റോപ്പ് ഓൺലൈൻ പൈറസി നിയമം (SOPA), അഥവാ ഹൗസ് ബിൽ 3261, യു എസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് 2011 ഒക്ടോബർ 26ന് മുൻപോട്ട് വച്ച ഒരു ബില്ല് ആണ്. ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധിയായ ലമർ എസ്. സ്മിത്തും 12 സഹകാരികളും ചേർന്നാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ബിൽ നിയമമായി മാറിയാൽ പകർപ്പവകാശസംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വാദികൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൈവരുകയും അതുവഴി പകർപ്പവകാശവ്യവസ്ഥ ലഘിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കണിശമായ നിയമനടപടികൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടിയും വരും.

Stop Online Piracy Act
Great Seal of the United States.
Full title"To promote prosperity, creativity, entrepreneurship, and innovation by combating the theft of U.S. property, and for other purposes." —H.R. 3261 [1]
AcronymSOPA
Colloquial name(s)House Bill 3261
Citations
Codification
Legislative history
  • Introduced in the House as by Lamar Smith (R-TX) on October 26, 2011
  • Committee consideration by: House Judiciary Committee
Major amendments
None
Supreme Court cases
None

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Tribe, Laurence H. (December 6, 2011). "THE "STOP ONLINE PIRACY ACT" (SOPA) VIOLATES THE FIRST AMENDMENT". Scribd. ശേഖരിച്ചത് January 10, 2012.